Wat we doen

Huurdersvereniging Brederode komt op voor de belangen van alle huurders die bij Brederode Wonen een woning huren.

Wij hebben het hele jaar door overleg met Brederode Wonen en kaarten hierbij onderwerpen aan die voor onze huurders van belang zijn. Voor bepaalde onderwerpen geldt instemmingsrecht. Dat betekent dat Brederode Wonen, als verhuurder, de instemming van de huurdersvereniging moet krijgen voordat het een bepaald beleid mag uitvoeren.

In de overleggen brengen wij uw belangen naar voren, zoals leefbaarheid en aanbod/bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden van onze vereniging. Op die manier krijgen wij een sterke en brede achterban. Wordt daarom lid van ons als u dat nog niet bent! Als u lid bent, kunnen wij u actief betrekken bij alles wat wij doen.

DE ONDERWERPEN

Wij houden ons als bestuur bezig met onderwerpen als:

  • Hoeveel mogen de huren het komend jaar stijgen?

  • Hoeveel woningen mag de verhuurder verkopen?

  • Hoe staat het met de veerkracht in de wijken?

  • Hoe ervaren huurders de leefbaarheid in hun woonplaats?

  • Hoe voelen de huurders zich in hun woning?

  • Kan er op het vlak van energiebesparing meer gedaan worden voor de huurder?

  • Wat voor reparaties vallen er onder het serviceabonnement?

  • Zijn er nog genoeg betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens?

Etc.

BELEIDSPLAN

Het HVB bestuur heeft voor dit moment gekozen om geen meerjarenplan meer te gebruiken. We zijn operationeel aan de zaken die vanuit onze samenwerkingspartners worden ingezet.

Daarnaast hebben wij wel een heel duidelijke focus die u in onze missie terug kunt lezen. Deze is in enkele woorden: de leefbaarheid in de sociale huursector.

HET BESTUUR

Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar. Daarnaast hebben wij zes keer per jaar een overleg met de verhuurder Brederode Wonen. Ook overleggen wij elk jaar met de gemeente Velsen en met de gemeente Bloemendaal in het kader van het opstellen van de prestatieafspraken. Dit geeft voor de hierbij betrokken bestuursleden nog zo'n 20 extra vergadermomenten.

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle taken die op onze huurdersvereniging afkomen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Door de nieuwe woningwet van 2015 heeft het bestuur meer verantwoordelijkheden gekregen. Denk aan onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging, de overleggen met de gemeenten over hun woonvisie en de afspraken die gemaakt worden met hen, de nieuwe berekening van de huurprijs en de regels over passend toewijzen. Het bestuur laat zich hiervoor bijscholen en goed informeren.