ALGEMENE

LEDENVERGADERING

Onze ALV's maken wij 'hybride': op een interactieve manier verzamelen wij uw inbreng. We besteden kort aandacht aan de papieren zaken, zoals het jaarverslag en het budget voor het komende jaar.

Wilt u een jaarverslag of jaarrekening inzien? Deze kunt u altijd opvragen via ons mailadres of het contactformulier op deze website.