Uw mening

 

Zie de volgende tabbladen:

ALV 2020

Dit jaar wil HVB de ALV anders gaan aanpakken. Naast de standaard handelingen (vaststelling jaarverslag, verkiezing bestuursleden, etc.) gaan we een interactieve vergadering organiseren waarin de inbreng van onze leden een belangrijke plaats krijgt. Aan de hand van thema’s en rondetafelgesprekken zullen we opmerkingen, vragen en ideeën verzamelen van onze leden. Deze inbreng zal het HVB-bestuur samenbrengen in speerpunten voor de komende jaren. De speerpunten zullen worden gebruikt in het overleg met Brederode Wonen én in het overleg met BW en de gemeenten Bloemendaal en Velsen (de prestatieafspraken). Uw aanwezigheid op de ALV is daarom belangrijk: met de inbreng van onze achterban kunnen u beter vertegenwoordigen in het overleg met Brederode Wonen en met de gemeenten.