Home

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Huurdersvereniging Brederode:  algemene informatie


Huurdersvereniging Brederode komt op voor de belangen van alle huurders die bij Brederode Wonen een woning huren.

Wij hebben het hele jaar door overleg met Brederode Wonen en kaarten hierbij onderwerpen aan die voor onze huurders van belang zijn. Denk aan:

  • Hoeveel mogen de huren het komend jaar in prijs verhoogd worden?
  • Hoeveel woningen kan de verhuurder verkopen?
  • Kan er op het vlak van energiebesparing iets gedaan worden? 
  • Wat doet de verhuurder met het service abonnement? 
  • Zijn er nog genoeg betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens? 

Voor bepaalde onderwerpen geldt instemmingsrecht, wat betekent dat Brederode Wonen, als verhuurder, onze instemming moet krijgen alvorens het te mogen uitvoeren. Ook overleggen wij elk jaar met de gemeente Bloemendaal en de gemeente Velsen. Wij brengen hierbij uw belangen naar voren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden van onze vereniging, zodat wij een zo sterk mogelijke achterban hebben. Wordt daarom lid van ons als u dat nog niet bent! Als u lid bent kunnen wij u actief betrekken bij alles wat wij doen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan ons ledenpanel.

Let op: de huurdersvereniging kan u niet helpen met reparatieverzoeken voor uw woning. Hiervoor moet u contact opnemen met Brederode Wonen.

——————————————————————————————————————————

Om uw belangen goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden.

Bent u nog geen lid van ons? Wordt het dan nu! Denk mee met HVB!