Home

Huurdersvereniging Brederode:  algemene informatie


Huurdersvereniging Brederode komt op voor de belangen van alle huurders die bij Brederode Wonen een woning huren.

Wij hebben het hele jaar door overleg met Brederode Wonen en kaarten hierbij onderwerpen aan die voor onze huurders van belang zijn. Denk aan: hoeveel mogen de huren het komend jaar in prijs verhoogd worden? Hoeveel woningen kan de verhuurder verkopen? Kan er op het vlak van energiebesparing iets gedaan worden? Wat doet de verhuurder met het service abonnement? Zijn er nog genoeg betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens?  Voor bepaalde onderwerpen geldt instemmingsrecht, wat betekent dat Brederode Wonen, als verhuurder, onze instemming moet krijgen alvorens het te mogen uitvoeren. Ook overleggen wij elk jaar met de gemeente Bloemendaal en de gemeente Velsen. Wij brengen hierbij uw belangen naar voren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden van onze vereniging. Zodat wij een zo sterk mogelijke achterban hebben. Wordt daarom lid van ons als u dat nog niet bent. En als u lid bent kunnen wij u actief betrekken bij alles wat wij doen. U kunt deelnemen aan ons ledenpanel

——————————————————————————————————————————

Terugblik op onze algemene ledenvergadering: zie het nieuwe nieuwsbericht

 

—————————————————————————————————————————–

Contact met onze leden via e-mail

In 2018 zijn wij bezig onze leden op een nieuwe manier te benaderen: namelijk via een digitale nieuwsbrief en digitale enquêtes.

Deze nieuwe vorm gaan wij toepassen naast de huidige middelen. Deze blijven dus gewoon bestaan.

Op 16 februari is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Heeft u deze niet gekregen? Misschien hebben wij geen (juist) e-mailadres van u. Wilt u ons uw e-mailadres toesturen op huurdersverenigingbrederode@gmail.com? Dan controleren wij of u goed in ons systeem staat.

U kunt zich op elk moment ook weer afmelden voor het digitale contact.

Wij bedanken iedereen die inmiddels gereageerd heeft en zich heeft opgegeven voor onze enquête .

—————————————————————————————————————————–

 

2018 speerpunten van Huurdersvereniging Brederode

In 2018 spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

-prestatie afspraken tussen de verhuurder, HVB en de gemeenten.  Wij voeren overleg met de gemeente Bloemendaal en met de gemeente Velsen.

meer contact met onze achterban

Wij gaan dit jaar onze achterban actief benaderen. O.a. via een digitale mailing waarin periodiek uw mening over een onderwerp wordt gevraagd. De eerste mailing is inmiddels, in februari , verzonden.

 

Om uw belangen goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden.

Bent u nog geen lid van ons? Wordt het dan nu! Denk mee met HVB!