Woonbond

Vereniging Nederlandse Woonbond


De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. Zij ondersteunt zowel huurdersverenigingen als individuele huurders, mits zij lid zijn van de Woonbond. Als landelijke belangenvereniging kaart zij zaken aan bij het Rijk, met als doel: betaalbare huren, voldoende betaalbare huurwoningen, goede woningen in leefbare en veilige wijken. Zij geeft trainingen aan huurdersverenigingen en zorgt ervoor dat op landelijk gebied kennis beschikbaar is over alle zaken die huurders raken.

Op de website van de Woonbond vindt u veel informatie die voor u als huurder interessant is:

http://www.woonbond.nl/

Wilt u nog meer achtergrondinformatie over wonen en woonbeleid? Kijkt u dan eens op de site van Aedes, het overkoepelend orgaan van verhuurders