Uw inbreng

Uitslagen enquêtes mei 2019

Hierbij de resultaten van de Enquête Huurbeleid die in mei dit jaar werd gehouden:

https://nl.surveymonkey.com/stories/SM-RFKPF3KV/

Een aantal opmerkingen zijn te vinden in het onderstaande document:

Opmerkingen van achterban HVB n.a.v. Enquete Huurbeleid half 2019 (1)

Uitslagen enquêtes februari/maart 2019

De onderstaande documenten zijn een uitwerking van de enquêtes en evaluaties die wij in februari en maart dit jaar hebben gedaan. Door te klikken op de link van ‘Surveymonkey’ kunt u direct zien wat de uitslagen zijn van deze enquetes. De resultaten nemen wij mee in ons overleg met Brederode Wonen.

Reacties open vragen enquete verkoopbeleid 2019

https://nl.surveymonkey.com/stories/SM-N8ZRT2CL/

In 2018 vroegen wij tijdens een thema-bijeenkomst uw inbreng voor de prestatieafspraken met de gemeente Bloemendaal. Hier vindt u de evaluatie hiervan en de opmaat naar de onderhandelingen in 2019.

Evaluatie inbreng HV’s PA 2018 


Vraag en antwoord huurders 

In de afgelopen periode hebben wij enkele contactmoment gehad met u, onze achterban. Gedurende de themabijeenkomst van 15 mei, via de enquêtes en op de ALV’s. Hoewel u natuurlijk altijd met uw vragen zelf naar Brederode Wonen kunt, hebben wij de vragen aan de bestuurder voorgelegd.

Het HVB bestuur vindt het prettig om op deze manier van u te horen en te kunnen helpen in meer duidelijkheid over bepaalde kwesties. Heeft u een vraag die u graag via HVB aan Brederode Wonen wilt stellen? Deze kunt u naar ons sturen op huurdersverenigingbrederode@gmail.com

Hier leest u de vragen en de antwoorden: Vraag en antwoord huurders


Uitslagen enquêtes 2018

Een keer per maand stuurt HVB een korte enquete uit. In 2018 houden we hiermee een proef onder 100 van onze leden. Eind 2018 evalueren we het resultaat.

Ontvangt u de enquete niet? Dan zit uw adres wellicht niet bij de 100 proefadressen. Wilt u de enquete wel ontvangen, dit kunt u doorgeven op huurdersverenigingbrederode@gmail.com. Ook kunt u even kijken of de enquete misschien in uw spammailbox terecht is gekomen.

Hier vindt u de enquêtevragen en antwoorden: Uitslagen enquetes 2018


Informatie-avond HVB en Brederode Wonen

In april 2017 heeft HVB samen met Brederode Wonen een informatie-avond georganiseerd. Klik hier voor de resultaten: uitslag vragenlijst informatie avond


Vragenlijst maart 2016

In maart 2016 zonden wij al onze leden een vragenlijst. Er kwamen 77 ingevulde vragenlijsten retour. Bijgaand vindt u een kort verslag van de uitkomst.  HVB vragenlijst maart 2016 rapport

Met de verhuurder zijn deze uitkomsten besproken. Voor ons was het met dit rapport in handen duidelijk wat de huurders belangrijk vinden. Ook dit jaar kunt u weer een vragenlijst verwachten.