Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging wordt vertegenwoordigd door:

  • mevrouw H. van der Ven, voorzitter
  • de heer H. Turba, vice-voorzitter
  • mevrouw Y. Smorenburg, secretaris
  • de heer C. Sieswerda, penningmeester
  • de heer L. Hendriksen, bestuurslid
  • mevrouw L. Been, bestuurslid

Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar.  Wij hebben verder 6 keer per jaar een overleg met de verhuurder Brederode Wonen. In 2017 overleggen wij met de gemeente Velsen en met de gemeente Bloemendaal, in het kader van het opstellen van de prestatieafspraken. Verder houden wij informatie bijeenkomsten voor onze leden en raadplegen wij onze leden via het ledenpanel.

Bestuursleden hebben zitting in het bestuur voor een periode van drie jaar.  Daarna kunnen zij herkozen worden voor nog een periode van 3 jaar.

Mevrouw H. van der Ven is vanaf maart 2017 herkozen voor een periode van 3 jaar, de heer C. Sieswerda en mevrouw Y. Smorenburg zijn vanaf maart 2016 herkozen voor een periode van 3 jaar.

De heer  L. Hendriksen is vanaf maart 2017 herkozen als bestuurslid, mevrouw L. Been is bestuurslid vanaf 2015.

De heer H. Turba is vicevoorzitter sinds maart 2016.

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle taken die op onze huurdersvereniging afkomen zo goed mogelijk worden afgehandeld. Door de nieuwe woningwet van 2015 heeft het bestuur meer verantwoordelijkheden dan voorheen. Dat betekent dat wij als bestuur ook continu bijscholing volgen. Denk aan onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging, de overleggen met de gemeenten over hun woonvisie en de afspraken die gemaakt worden met hen.  De nieuwe berekening van de huurprijs, en de regels over passend toewijzen. Kortom te veel om hier op te noemen, maar allemaal zaken waar het bestuur zich in verdiept, om zo gedegen te werk te gaan.