Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging wordt vertegenwoordigd door:

  • mevrouw H. van der Ven (Hetty)             –           voorzitter                 2017*
  • de heer H. Turba (Hans)                         –            vicevoorzitter           2016*
  • mevrouw D. Barnhoorn (Dominique)       –            secretaris                2018*
  • de heer C. Sieswerda (Cees)                  –            penningmeester      2016*
  • de heer L. Hendriksen (Luuk)                  –            bestuurslid               2017*
  • mevrouw L. Been (Liselot)                      –            bestuurslid               2018*

   

  *jaar waarin bestuurslid gekozen of herkozen is voor drie jaar. De maximale termijn is drie keer drie jaren, in totaal 9 jaren voor elk bestuurslid.

Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar.  Daarnaast hebben wij 6 keer per jaar een overleg met de verhuurder Brederode Wonen. Ook overleggen wij elk jaar met de gemeente Velsen en met de gemeente Bloemendaal in het kader van het opstellen van de prestatieafspraken. Verder houden wij informatiebijeenkomsten voor onze leden.

Bestuursleden hebben zitting in het bestuur voor een periode van drie jaar.  Daarna kunnen zij herkozen worden voor nog een periode van 3 jaar.

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle taken die op onze huurdersvereniging afkomen zo goed mogelijk worden afgehandeld. Door de nieuwe woningwet van 2015 heeft het bestuur meer verantwoordelijkheden dan voorheen. Dat betekent dat wij als bestuur ook continu bijscholing volgen. Denk aan onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging, de overleggen met de gemeenten over hun woonvisie en de afspraken die gemaakt worden met hen.  De nieuwe berekening van de huurprijs, en de regels over passend toewijzen. Kortom te veel om hier op te noemen, maar allemaal zaken waar het bestuur zich in verdiept, om zo gedegen te werk te gaan.