ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 JULI 2018

Dit jaar wordt er een extra ALV georganiseerd. De onderstaande stukken komen aan bod:

– Agenda: ALV 2018 juli uitnodiging met agenda definitief

– Verslag ALV 13 maart 2018: ALV HVB CONCEPT verslag 13-3-2018 notaris

– Aanvulling statuten: akte statwijz Huurdersvereniging Brederode concept 31-05-2018

– Aanpassing Huishoudelijk Reglement (HHR)

huidig HHR: 150309 ALV HH Reglement (huidige versie)

nieuw HHR: HHR gewijzigd 3 juli 2018

toelichting HHR: Toelichting op wijziging Huishoudelijk Reglement

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2018

De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 13 maart 2018. Onderstaande stukken zijn aan bod gekomen:

– agenda: agenda

– jaarverslag 2017 Jaarverslag

– begroting 2018 en financieel overzicht 2017: overzicht

 

ALV’s van voorgaande jaren:

2017: Verslag ALV 2017Financieel overzicht 2017 en begroting 2018

2016: Verslag ALV 2016Financieel overzicht 2016Begroting 2017

2015: verslag ALV 2015, Financieel overzicht 2015Begroting 2016

2014: Verslag ALV 07-04-2014Financieel overzicht 2014Begroting 2015

2013: Verslag ALV 13-05-2013Financieel overzicht 2013 en begroting 2014