ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Onze algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 13 maart in Woonzorgcentrum De Rijp, Bloemendaalseweg 134 te Bloemendaal. De vergadering start om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer: statutenwijziging, uitleg ledenraadpleging. Wij hopen u te verwelkomen!

agenda: agenda

jaarverslag 2017 Jaarverslag

begroting 2018 en financieel overzicht 2017: overzicht

Heeft u vragen dan kunt u deze uiterlijk 5 maart indienen bij ons zodat wij ze op de ALV kunnen beantwoorden. U kunt ons mailen, bellen of een brief schrijven.

Dossier ALV voorgaande jaren:

2017: verslag ALV 2017 concept

2016 jaarverslag 2016, begroting: 2017 , financieel overzicht 2016   j

2015 verslag ALV 2015 , Financieel overzicht 2015  , Begroting 2016

2014 Verslag ALV 07-04-2014, Jaarverslag 2014,Uitgaven 2014,Budget 2015

2013 Verslag ALV 13-05-2013, Jaarverslag 2013, Financieel overzicht 2013