ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Op dinsdag 14 maart vond onze algemene ledenvergadering plaats en tevens werd het thema energiebesparing toegelicht door de energiecoach Jaap van Duin. HVB kijkt terug op een interessante avond. Het verslag van deze avond vindt u hier: verslag ALV 2017 concept

De stukken over 2016 zijn goedgekeurd ter vergadering.

Jaarverslag 2016 jaarverslag 2016

Begroting 2017 treft u hier:  2017 

financieel overzicht 2016 :    2016    

Dossier ALV voorgaande jaren:

2016 16-03-07-verslag-alv-hvb-concept

2015 Concept verslag ALV 2015 , Financieel overzicht 2015  , Begroting 2016

2014 Verslag ALV 07-04-2014, Jaarverslag 2014,Uitgaven 2014,Budget 2015

2013 Verslag ALV 13-05-2013, Jaarverslag 2013, Financieel overzicht 2013