Waarom statutenwijziging bij Huurdersvereniging Brederode?

Waarom die statutenwijziging?

Zoals u in de uitnodiging voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering kunt lezen, staat daarin een statutenwijziging geagendeerd. Mogelijk vraagt u zich af waarom, vandaar hier een korte uitleg.

Huurdersvereniging Brederode heeft geluisterd naar haar leden en heeft gemerkt dat een aantal mensen te weinig vertrouwen heeft in de invloed van de huurdersvereniging als het gaat om rigoureuze voorgenomen besluiten van de verhuurder, zoals bijvoorbeeld een fusie. Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om de invloed van haar leden te waarborgen door middel van een aanpassing van de statuten.

Bij een voornemen tot fusie is Brederode Wonen verplicht advies te vragen aan HVB. In dit geval heeft HVB in plaats van ‘gewoon’ adviesrecht, instemmingsrecht en gaat de fusie bij een negatief advies niet door, tenzij daardoor het voortbestaan van Brederode Wonen in het geding zou zijn.

De door het bestuur van HVB voorgestelde wijziging, na instemming door de leden opgenomen in onze statuten, waarborgt dat de leden verplicht moeten worden geraadpleegd bij een eventueel voornemen tot fusie. Zij kunnen, ongeacht de mening van het dan zittende bestuur, hun veto over de fusie uitspreken.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.