Standpunt HVB over omvorming van Brederode Wonen

Brederode Wonen is voornemens om te vormen van vereniging naar stichting. De duidelijke motivatie vindt u op hun website. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft het standpunt dat de huurdersvereniging voldoende invloed heeft, o.a.  middels haar adviesrecht en wat eventuele fusie betreft zelfs instemmingsrecht. De Veegwet geeft een onnodige schijn van inspraak door aan de ALV van de vereniging Brederode Wonen zogenaamd meer bevoegdheden te geven. Het bestuur is van mening dat de omvorming naar stichting een positieve ontwikkeling is voor een  efficiëntere bedrijfsvoering van Brederode Wonen. De mogelijke gevolgen van de nieuwe Veegwet hebben juist een negatieve invloed op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en ook in financieel opzicht hebben zij een onnodig negatief effect. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft samen met de Woonbond en een juriste uitgebreid naar de materie gekeken voordat het dit standpunt innam. De leden van het bestuur die lid zijn van de vereniging Brederode Wonen zullen dan ook vóór de omvorming gaan stemmen.