Informatie avond HVB -BW 4 april

HVB en BW kijken terug op een goed bezochte avond met circa 60 bezoekers.

Besproken werd o.a. de financiële situatie bij Brederode Wonen en hoe HVB overlegd heeft met Brederode Wonen over het huurbeleid 2017. Ook werd uitgelegd hoe huurverhogingen worden vastgesteld en wat de landelijke regels zijn. Een van de regels is de huursombenadering. Over dit onderwerp vindt u een duidelijk filmpje op de site van Brederode wonen.

Tijdens de overleggen die HVB met Brederode Wonen in het najaar van 2016 heeft gevoerd is het uitgangspunt: “gelijke kwaliteit voor gelijke prijzen” vastgesteld. Dat betekent dat huizen van gelijke kwaliteit in principe zoveel mogelijk dezelfde huur zouden moeten hebben.  Dus bijv. binnen 1 straat met dezelfde woningen is het streven de huurverschillen onderling kleiner te maken. Een huurder die een streefhuur heeft die onder de 55% zit krijgt in 2017 een iets hogere huurverhoging dan bijv. een huurder die een streefhuur heeft van 75%. Huurders die een huur betalen die boven de 75% streefhuur ligt krijgen alleen een inflatieverhoging. (0,3%)

De huurverhogingspercentages voor dit jaar vindt u op de site van Brederode Wonen. Er is dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor de huurders van Brederode Wonen.

Ook werden kort de gevolgen van de Veegwet aangestipt. HVB zal in de komende maand met meer informatie hierover komen. Op dit moment zijn wij bezig uit te zoeken wat de gevolgen van deze wet precies zijn en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

HVB hoopt meer informatie over diverse onderwerpen dit jaar te kunnen geven aan alle huurders van Brederode Wonen.

Bent u nog geen lid, geef u dan nu op als lid. U kunt uw stem dan ook laten meetellen, en u bijvoorbeeld opgeven voor ons ledenpanel.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond: aarzel niet en bel, mail of schrijf ons.