Extra ALV 3 juli 2018

Ondanks het mooie zomerweer en het WK voetbal op tv mochten we 25 leden ontvangen op de extra ingelaste ALV van 3 juli 2018.

Op de agenda stond een aanvulling van de statuten en het aanpassen van het huishoudelijk reglement.

Er werden veel vragen gesteld waaruit een betrokkenheid bleek. Maar helaas bestonden er ook nog enkele misverstanden. Deze konden opgehelderd worden waardoor de voorstellen uiteindelijk unaniem werden aangenomen.

Wel werd er door de leden nadrukkelijk gevraagd om stemmen via volmacht en schriftelijk stemmen mogelijk te maken. Het HVB bestuur heeft toegezegd dit in de bestuursvergadering van september 2018 te behandelen.

Naast enkele vragen over verduurzaming en doorstromen voor ouderen werd ook de aanstelling van de nieuwe secretaris Dominique Barnhoorn behandeld. Zij stelde zichzelf voor en werd met unanieme instemming door de leden verwelkomt.