Categorie archief: nieuws woonbond

Huurders betalen dit jaar gemiddeld 837 euro aan lokale lasten

De Woonbond meldt dat per gemeente de lokale lasten nogal kunnen verschillen. Het bedrag van 837 is een gemiddelde. Lokale lasten zijn: afvalstoffenheffing en rioolheffing, waterschapsbelasting. De goedkoopste gemeente voor huurders is de gemeente Nijmegen met 551 euro en de duurste gemeente is Midden-Delftland. Dit geldt voor 2017.

Vergelijken we bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal  en de gemeente Velsen met de gemeente Nijmegen dan zien we de volgende bedragen voor een 2 persoons huishouden:

soort heffing            Bloemendaal             Velsen          Nijmegen

afvalstoffenheffing         321 euro           334 euro          39 euro

rioolheffing                      128 euro           55 euro             98 euro

totaal:                              449 euro            389 euro        137 euro

Zie voor meer informatie deze link: lokale woonlasten

Om met andere gemeenten te vergelijken of te berekenen voor een of meerpersoonshuishouden klikt u hier: lokale woonlasten calculator

Slimme energiemeters niet altijd zo slim

Volgens de Woonbond blijkt uit een test dat de nieuwe slimme energiemeters , die steeds meer overal geïnstalleerd worden , niet altijd juist de hoeveelheid stroom en gas meten. Lees meer hierover in bijgaand Woonbond bericht.  Omdat wij in de ALV aandacht hebben gegeven aan veel energiezuinige tips vonden wij het op zijn plaats om u ook het laatste nieuws over dit soort meters te geven. Uiteindelijk gaat het bij de slimme meter erom dat mensen bewuster worden van hun energieverbruik.

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/slimme-energiemeters-laten-steken-vallen

Afschaffing verhuurdersheffing:mening van de politieke partijen

Een meerderheid van de politieke partijen is voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat verhuurders een behoorlijk bedrag per jaar aan de Rijksoverheid moeten betalen. De huurders brengen dit bedrag uiteindelijk op. Dat leidt tot hogere huren.

Lees hier meer over via deze link:  verhuurderheffing

 

 

Energieprijzen 2017 vrijwel gelijk aan 2016

Volgens de laatste cijfers stijgen de energieprijzen in 2017 niet ten opzichte van 2016. Hoewel de belasting op energie vanaf 2008 is gestegen zijn bijv. de leverancierskosten weer gedaald, waardoor de netto stijging in 2017 t.o.v. vorig jaar niet spectaculair is.

Zie onderstaande link van de Woonbond voor meer informatie.

Natuurlijk is het altijd lonend om zuiniger met energie om te gaan omdat je dit gelijk in de uitgaven merkt. Wij geven u tips hierover op onze ALV op 14 maart. Kom ook naar deze avond! Zie verder onder het kopje ‘ algemene ledenvergaderingen’.

https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017

Wat verandert er voor huurders in 2017?

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2017

De Woonbond heeft aan het eind van dit jaar duidelijk op een rijtje gezet wat er voor huurders verandert in 2017. In bovenstaande link kunt u alles lezen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van dit jaar zijn:

– Als er een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast door de verhuurder geldt er nog maar 1 inkomensgrens waarboven die verhoging gerekend wordt. ( in 2016 waren dat twee inkomensgrenzen wettelijk gezien)

-Inkomensafhankelijke huurverhoging mag niet geheven worden bij personen die in 2017 al de AOW leeftijd bereikt  hebben en verder niet bij huishoudens die bestaan uit 4 personen of meer.

Aantal sociale huurwoningen neemt af

Volgens de laatste cijfers neemt het aantal sociale huurwoningen steeds verder af. Veel woningcorporaties verkopen een behoorlijk deel van hun woningen. Hoewel dit niet in onze gemeente speelt ( met Brederode Wonen wordt jaarlijks hun verkoopbeleid besproken en de te verkopen woningen zijn zeer beperkt in aantal)  is ook in de gemeente Bloemendaal en de gemeente Velsen het een aandachtspunt dat er voldoende sociale huurwoningen aanwezig zijn en blijven. HVB vindt het van belang dat de huidige voorraad sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. Dit nemen wij ook mee in ons overleg met de gemeente.

Zie voor meer informatie bijgaande link:https://www.woonbond.nl/nieuws/aantal-sociale-woningen-neemt-opnieuw-fors-af

Nederland verdeeld in woningmarktregio’s

Per 1 juli is Nederland verdeeld in woningmarktregio’s. De gemeente Bloemendaal en gemeente Velsen vallen in de metropoolregio Amsterdam. Oorspronkelijk is de opzet om woningbouwcorporaties meer lokaal werkzaam te laten zijn. Zie bijgaande link voor meer informatie en cijfers over de grootte van de diverse regio’s.  HVB had een voorkeur voor een kleinere regio.  De vereisten voor vorming van 1 regio waren: tenminste  100.000 huishoudens, tenminste twee gemeenten, samenhang binnen de regio op grond van verhuisbewegingen.

Uiteindelijk waren het de gemeenten en de woningcorporaties die deze regio’s konden vormgeven.

https://www.woonbond.nl/nieuws/nederland-verdeeld-woningmarktregio%E2%80%99s

Passend toewijzen aan huurders

Door de herziene Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is geworden moeten woningcorporaties per 1-1-2016  95% van de woningen die zij aanbieden passend verhuren. Dat betekent :  Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Zie ook deze link: http://www.woningwet2015.nl/kennisbank/daeb/wonen/passend-toewijzen-0

Als huurdersvereniging evalueren wij met de verhuurder Brederode Wonen hoe het afgelopen half jaar het passend toewijzen is verlopen. Het is een ingewikkelde materie die veel aspecten heeft. Denk aan: woningen met  gelijke kwaliteit voor een gelijke prijs verhuren,  woningen die vrij komen voor een lagere prijs aanbieden zorgt voor de verhuurder voor een verlaging van zijn inkomsten, hoe behouden woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een goede kans op een geschikte passende woning? Hebben gezinnen net zoveel kans op een passende woning die bij hun inkomen past als bijv. eenpersoonhuishoudens? enz.   Met de verhuurder blikken wij terug op het afgelopen half jaar. Die terugblik bepaalt ook weer onze reactie op het huurbeleid voor het volgende jaar.  In september hebben wij overleg met de verhuurder over dit onderwerp.