Categorie archief: landelijk nieuws

Huurders betalen dit jaar gemiddeld 837 euro aan lokale lasten

De Woonbond meldt dat per gemeente de lokale lasten nogal kunnen verschillen. Het bedrag van 837 is een gemiddelde. Lokale lasten zijn: afvalstoffenheffing en rioolheffing, waterschapsbelasting. De goedkoopste gemeente voor huurders is de gemeente Nijmegen met 551 euro en de duurste gemeente is Midden-Delftland. Dit geldt voor 2017.

Vergelijken we bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal  en de gemeente Velsen met de gemeente Nijmegen dan zien we de volgende bedragen voor een 2 persoons huishouden:

soort heffing            Bloemendaal             Velsen          Nijmegen

afvalstoffenheffing         321 euro           334 euro          39 euro

rioolheffing                      128 euro           55 euro             98 euro

totaal:                              449 euro            389 euro        137 euro

Zie voor meer informatie deze link: lokale woonlasten

Om met andere gemeenten te vergelijken of te berekenen voor een of meerpersoonshuishouden klikt u hier: lokale woonlasten calculator

Afschaffing verhuurdersheffing:mening van de politieke partijen

Een meerderheid van de politieke partijen is voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat verhuurders een behoorlijk bedrag per jaar aan de Rijksoverheid moeten betalen. De huurders brengen dit bedrag uiteindelijk op. Dat leidt tot hogere huren.

Lees hier meer over via deze link:  verhuurderheffing

 

 

Energieprijzen 2017 vrijwel gelijk aan 2016

Volgens de laatste cijfers stijgen de energieprijzen in 2017 niet ten opzichte van 2016. Hoewel de belasting op energie vanaf 2008 is gestegen zijn bijv. de leverancierskosten weer gedaald, waardoor de netto stijging in 2017 t.o.v. vorig jaar niet spectaculair is.

Zie onderstaande link van de Woonbond voor meer informatie.

Natuurlijk is het altijd lonend om zuiniger met energie om te gaan omdat je dit gelijk in de uitgaven merkt. Wij geven u tips hierover op onze ALV op 14 maart. Kom ook naar deze avond! Zie verder onder het kopje ‘ algemene ledenvergaderingen’.

https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017

Wat verandert er voor huurders in 2017?

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2017

De Woonbond heeft aan het eind van dit jaar duidelijk op een rijtje gezet wat er voor huurders verandert in 2017. In bovenstaande link kunt u alles lezen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van dit jaar zijn:

– Als er een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast door de verhuurder geldt er nog maar 1 inkomensgrens waarboven die verhoging gerekend wordt. ( in 2016 waren dat twee inkomensgrenzen wettelijk gezien)

-Inkomensafhankelijke huurverhoging mag niet geheven worden bij personen die in 2017 al de AOW leeftijd bereikt  hebben en verder niet bij huishoudens die bestaan uit 4 personen of meer.

Wat betalen huurders in uw gemeente?

Onlangs zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen per gemeente in 1 overzicht gezet. Initiatiefnemers tot het maken van dit overzicht zijn: VNG, G4G32 en Aedes.

Het overzicht biedt o.a. inzicht in: wat betaalt een huurder in een bepaalde gemeente, hoe zit het met de woningvoorraad in die gemeente.

Kijk ook eens naar uw gemeente in dit overzicht: U kunt zelf de gemeente waarvan u de gegevens wilt hebben intypen en dan verschijnen de gegevens. Ook kunt u uw eigen gemeente vergelijken met een andere gemeente of met landelijke gegevens.

Zie bijgaande link:http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen–cgd9ejjhjjcYtjc/

 

 

Aantal sociale huurwoningen neemt af

Volgens de laatste cijfers neemt het aantal sociale huurwoningen steeds verder af. Veel woningcorporaties verkopen een behoorlijk deel van hun woningen. Hoewel dit niet in onze gemeente speelt ( met Brederode Wonen wordt jaarlijks hun verkoopbeleid besproken en de te verkopen woningen zijn zeer beperkt in aantal)  is ook in de gemeente Bloemendaal en de gemeente Velsen het een aandachtspunt dat er voldoende sociale huurwoningen aanwezig zijn en blijven. HVB vindt het van belang dat de huidige voorraad sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. Dit nemen wij ook mee in ons overleg met de gemeente.

Zie voor meer informatie bijgaande link:https://www.woonbond.nl/nieuws/aantal-sociale-woningen-neemt-opnieuw-fors-af

Nederland verdeeld in woningmarktregio’s

Per 1 juli is Nederland verdeeld in woningmarktregio’s. De gemeente Bloemendaal en gemeente Velsen vallen in de metropoolregio Amsterdam. Oorspronkelijk is de opzet om woningbouwcorporaties meer lokaal werkzaam te laten zijn. Zie bijgaande link voor meer informatie en cijfers over de grootte van de diverse regio’s.  HVB had een voorkeur voor een kleinere regio.  De vereisten voor vorming van 1 regio waren: tenminste  100.000 huishoudens, tenminste twee gemeenten, samenhang binnen de regio op grond van verhuisbewegingen.

Uiteindelijk waren het de gemeenten en de woningcorporaties die deze regio’s konden vormgeven.

https://www.woonbond.nl/nieuws/nederland-verdeeld-woningmarktregio%E2%80%99s

Nieuwe indeling woningmarktregio’s

Minister Blok is voornemens een nieuwe verdeling te maken in de woningmarktregio’s in Nederland. Wij hebben onze zienswijze ingediend in mei, en spraken uit dat wij de huidige regio : Kennemerland en IJmond, wilden handhaven.  Als huurdersorganisatie hadden wij in dit traject geen formele stem. Gemeenten hadden hier wel een belangrijke rol in. Onlangs is duidelijk geworden dat onze regio bij Metropool Regio Amsterdam zal gaan horen. De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk hadden graag de huidige regio Kennemerland/ IJmond behouden,  maar helaas is dit niet gelukt omdat andere gemeenten in hun regio waar zij op dit gebied mee samen werken, wel voor Metropool Regio Amsterdam kozen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaand document, een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de laatste informatie over de indeling van de woningmarktregio’s.

Getekende brief TK, indeling woningmarktregio juli 2016