Categorie archief: Geen categorie

Extra ALV 3 juli 2018

Ondanks het mooie zomerweer en het WK voetbal op tv mochten we 25 leden ontvangen op de extra ingelaste ALV van 3 juli 2018.

Op de agenda stond een aanvulling van de statuten en het aanpassen van het huishoudelijk reglement.

Er werden veel vragen gesteld waaruit een betrokkenheid bleek. Maar helaas bestonden er ook nog enkele misverstanden. Deze konden opgehelderd worden waardoor de voorstellen uiteindelijk unaniem werden aangenomen.

Wel werd er door de leden nadrukkelijk gevraagd om stemmen via volmacht en schriftelijk stemmen mogelijk te maken. Het HVB bestuur heeft toegezegd dit in de bestuursvergadering van september 2018 te behandelen.

Naast enkele vragen over verduurzaming en doorstromen voor ouderen werd ook de aanstelling van de nieuwe secretaris Dominique Barnhoorn behandeld. Zij stelde zichzelf voor en werd met unanieme instemming door de leden verwelkomt.

 

Energieprijzen 2017 vrijwel gelijk aan 2016

Volgens de laatste cijfers stijgen de energieprijzen in 2017 niet ten opzichte van 2016. Hoewel de belasting op energie vanaf 2008 is gestegen zijn bijv. de leverancierskosten weer gedaald, waardoor de netto stijging in 2017 t.o.v. vorig jaar niet spectaculair is.

Zie onderstaande link van de Woonbond voor meer informatie.

Natuurlijk is het altijd lonend om zuiniger met energie om te gaan omdat je dit gelijk in de uitgaven merkt. Wij geven u tips hierover op onze ALV op 14 maart. Kom ook naar deze avond! Zie verder onder het kopje ‘ algemene ledenvergaderingen’.

https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017

Prettige kerstdagen en een goed 2017!

Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode wenst alle huurders van Brederode Wonen prettige kerstdagen en een goed 2017!

 

Bent u nog geen lid van onze huurdersvereniging? Wij hopen u binnenkort als lid te begroeten. Uw mening telt. Wij overleggen regelmatig met Brederode Wonen en met de gemeente. U kunt ons mailen, schrijven of bellen om door te geven dat u lid wilt worden. Ook als u vragen heeft over huurdersonderwerpen horen wij het graag.