Bijeenkomst 15 mei 2018: prestatieafspraken 

Op 15 mei hielden Huurdersvereniging Brederode samen met Bewonerskern Pre de eerste themabijeenkomst over de PRESTATIEAFSPRAKEN voor huurders in de gemeente Bloemendaal. Zij werden ondersteund door de corporaties Brederode Wonen en Pre Wonen en gefaciliteerd door de gemeente Bloemendaal.

De prestatieafspraken worden jaarlijks door de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers gemaakt. In de afspraken staan onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid van woningen, nieuwbouw, wonen & zorg, leefbaarheid etc.

De huurdersverenigingen willen de mening van hun leden inbrengen bij deze afspraken. Hiervoor werd deze bijeenkomst georganiseerd en goed en met enthousiasme bezocht.

Van de 45 aanwezige huurders gaf 95% na de bijeenkomst aan een volgende keer weer te willen komen. Daarnaast kregen de huurdersvertegenwoordigers reacties van mensen die graag hadden willen komen, maar gezien het tijdstip niet konden of huurder in Velsen zijn. Aan deze mensen werd uitgelegd dat de bijeenkomsten de ene keer ‘s avonds en een andere keer weer overdag gehouden worden. Dit om ook huurders tegemoet te komen die ‘s avonds liever niet van huis gaan. En dat er voor de huurders in Velsen in 2017 een bijeenkomst is geweest.

Misschien volgend jaar weer een bijeenkomst in Velsen of als dat lukt zelfs beide gemeenten? Dat moet nog blijken uit de eindevaluatie over deze ronde en de uiteindelijke opbrengst binnen de prestatieafspraken.

U ontvangt op een later tijdstip meer informatie hierover.

Bent u niet aanwezig geweest op de bijeenkomst maar wilt u wel uw mening geven over de stellingen? Dat kan. Begin juni komen de stellingen aan bod in de digitale enquête van de huurdersvereniging. Ontvangt u deze enquête nog niet? Geeft u zich dan op via: huurdersverenigingbrederode@gmail.com