2018 speerpunten van Huurdersvereniging Brederode

In 2018 spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

-prestatieafspraken tussen de verhuurder, HVB en de gemeenten.  Wij voeren overleg met de gemeente Bloemendaal en met de gemeente Velsen.

-meer contact met onze achterban

Wij gaan dit jaar onze achterban actief benaderen. O.a. via een digitale mailing waarin periodiek uw mening over een onderwerp wordt gevraagd. De eerste mailing is inmiddels, in februari , verzonden.