Lidmaatschap

Lid worden van onze vereniging:

Het hele jaar door heeft Huurdersvereniging Brederode (HVB) overleg met Brederode Wonen (BW). Wij hebben een belangrijke stem in het beleid. Over bepaalde onderwerpen heeft HVB instemmingsrecht; dit betekent dat HVB en BW het eens moeten zijn alvorens BW tot uitvoering van een besluit over kan gaan. Om namens alle huurders te kunnen praten, heeft HVB een stevige achterban nodig. En dat zijn de huurders. Ook voor het overleg met de gemeenten is het van het grootste belang dat wij een stevige achterban hebben.

Lid worden van HVB is dus belangrijk. Het kost u slecht 50 eurocent per maand. Dit wordt tegelijk met uw huur afgeschreven via de verhuurder.

Hoe wordt u lid? U vult het aanmeldingsformulier in en stuurt of mailt (een gescande versie) dit  naar ons. Wij geven uw gegevens door aan de verhuurder zodat de contributie geïnd kan worden. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging, dat is tevens uw bewijs van lidmaatschap.

Informatie over ons vindt u in de flyer. Daaronder treft u het aanmeldingsformulier aan.

Sinds de nieuwe woningwet van 2015 hebben de huurdersverenigingen nog meer bevoegdheden en taken gekregen. Zo heeft een huurdersvereniging bijvoorbeeld instemmingsrecht wanneer de verhuurder wil fuseren. Ook kan zij deskundigen inhuren om advies over bepaalde zaken te geven. De taak van de huurdersvereniging is dus nog belangrijker geworden. Daarom is het lid worden van de huurdersvereniging nu nog meer van belang dan eerst. Door lid te worden kan HVB uw stem vertegenwoordigen richting verhuurder en richting gemeente.