Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de Huurdersvereniging? U kunt de HVB op verschillende manieren bereiken.


  • Per mail: huurdersverenigingbrederode@gmail.comFoto station Vogelenzang
  • Per post: HVB, Bos en Duinlaan 2D, 2061 VP Bloemendaal
  • Per telefoon: 023 5388251 (Hetty van der Ven, voorzitter).
  • Tel. spreekuur: woensdag 20.00-21.00

      Uw reacties zijn van harte welkom! 

HVB gaat vooral over zaken die alle huurders aangaan: heeft u dus een vraag over een defect aan uw woning dan zult u contact met Brederode Wonen moeten opnemen.  U kunt ons benaderen voor vragen of opmerkingen over: huurprijsbeleid, beleid gemeente inzake huisvesting, woonregio, verkoopbeleid verhuurder, beleid inzake seniorenhuisvesting, enz.